Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Prospectum Oy
Y-tunnus: 2353129-3
Ylistönmäentie 24
40500 Jyväskylä
Puh. +358 40 543 3500

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Pekka Neuvonen
Puh: +358 40 543 3500
Sähköposti: pekka.neuvonen@prospectum.fi

Rekisterin nimi

Tavoittaja.fi asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Prospectum Oy:lle kuuluvan Tavoittaja.fi -ryhmätekstiviestipalvelun käyttäjätietokannan ylläpitoon.

Rekisterin sisältämät tiedot

Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen y-tunnus
Yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään salattuina. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

 

 

Haluatko lisätietoja?

 

Kerromme mielellämme lisää. Asiakaspalvelu vastaa mielellään kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin.